Försäkra dricksvattnet från
mikropartiklar, virus och bakterier!

Renar från partiklar ner till en tusendels mm samt UV

Filterhus för olika filtermassor

Cyklonfilter renar 32 m3/h
ner till en tusendels mm

UV som renar 10 m3/h 
från virus och bakterier 

© alfapal ab    tel 0413-212 80
etabl. 1985      info@alfapal.se